fbpx

Behandling

Här är en beskrivning av hur ett behandling går till hos en sjukgymnast eller naprapat på LöparAkuten.
 Det som är viktigt att förstå är att behandlare kan jobba väldigt olika trots att de i grunden har samma utbildning. Beskrivningen nedan är självklart en grov beskrivning och inte en exakt mall över hur ett behandling går till på LöparAkuten.

Patientens egen beskrivning av sina problem

För att få en bakgrund till dina besvär för att veta vad man ska inrikta sin undersökning på så får Du själv beskriva dina besvär. Du svarar på frågorna vad som Du upplever som ett problem och när, var, och hur det uppkom.
 Denna punkt är mycket viktig bland annat för att veta om Du inte ska behandlas utan behöver skickas på andra undersökningar före behandling. Under samtalet ska jag i princip redan ha fått reda på vad som är felet. Undersökningen ska sen bekräfta mina misstankar.

Undersökning

Vid undersökningen ska man fastställa sina misstankar. Undersökningen kan utföras liggande, sittande eller stående. Undersökningen kan innefatta många olika saker beroende på vad Du söker för. 
Det kan vara aktiva rörelser, passiva rörelser där terapeuten gör rörelsen, palpation (klämma och känna) och olika tester. Ett av testerna vi använder oss av är att bedöma om en så kallad funktionell benlängdsskillnad föreligger och vad som orsakar den. När undersökningen är klar så vet vi, förhoppningsvis, vad problemet är.

Behandling

Behandlingens syfte är att avlägsna de hinder som stör självläkningen genom att återställa normal ledrörlighet i alla leder och återskapa möjlighet till normal funktion i kroppen. Vi vill påverka kroppen åt rätt håll, men inte mer, och sedan låta den läka.

De metoder som används på LöparAkuten är framför allt: 

  • Manipulation/justering (huvudsakligen med så kallad Dropp-teknik)
  • Normalisering av uppreglerade skyddsreflexer
  • EMtransform

Behandling med manipulation/justering

Med manipulation/justering för man leden till ett ytterläge för att åstadkomma en separation som hjälper till att öka ledrörligheten. Patientens besvär uppstår ofta på grund av att kroppen kompenserar för en nedsatt rörlighet i en annan del av kroppen.

På LöparAkuten så använder vi huvudsakligen Droppteknik vid justeringar.

Fördelar med droppteknik är att justeringen blir snabb, skonsam och med minimalt obehag. Många upplever droppteknik som mer behaglig, än behandling på en vanlig behandlingsbänk. De upplever att det är lättare att slappna av med denna teknik.

Droppteknik använder en bänk med dynor som kan röra sig separat. Vid justering så faller dynan ca 1 cm när vi trycker. Accelerationen som då uppstår gör att vi kan använda mindre tryck, vilket gör behandlingen skonsam då man inte går lika djupt i rörelsen.

Behandlingens syfte är att avlägsna de hinder som stör självläkningen genom att återställa normal ledrörlighet i alla leder och återskapa möjlighet till normal funktion i kroppen. Vi vill påverka kroppen åt rätt håll, men inte mer, och sedan låta den läka.

LöparAkuten är idag den ledande kliniken i Sverige för Droppteknik och är en av få kliniker som använder marknadens bästa behandlingsbänkar, Zenith Thompson från USA.

Normalisering av uppreglerade skyddsreflexer

Vid behov normaliserar vi uppreglerade skyddsreflexer vilket är viktigt då de kan leda till att smärttillstånd uppstår eller förvärra dem, att de skapar spänningar och stör koordination.

De uppreglerade skyddsreflexerna neutraliseras genom att använda stimuli som skapar en motsatt signal till reflexen, t ex genom att låta Dig göra rörelser som är motsatsen till reflexen mot ett motstånd som hastigt släpps. Vi palperar nyckelställen för att se vilka rörelser som behövs bäst. Detta ger oss också möjligheten att re-testa och se att reflexen neutraliserats.

Metoden bygger på den senaste forskningen om kronisk smärta, sensitisering och smärtmodulering. Ca 450 studier utgör idag evidensbasen.

Behandling med EMtransform

EMtransform använder sig av teknologin HIFEM som står för High-Intensity Focused ElectroMagnetic och är en ny revolutionerande teknologi som är den första och hittills enda icke-invasiva behandling i världen som bygger muskler snabbt. Den elektromagnetiska stimuleringen som EMtransform använder går mycket djupare och ger supramaximala muskelkontraktioner (dvs starkare än vad du kan åstadkomma viljemässigt), som inga andra behandlingar eller träningsformer kan ge. Behandlingen är säker och smärtfri. Känslan i musklerna under behandlingen kan bäst jämföras med känslan vid intensiv träning.

Hemövningar & råd

Du får hemövningar och råd för att Dina besvär ska läka så snabbt som möjligt och förhindra att de återkommer. Vi väljer hemövningar efter att ha testat kroppen för att se var svagheter finns. Vi vill korrigera grundorsaker istället för att patientens symtom förblindar oss. Detta är en kortfattad presentation. Om du har frågor vänligen kontakta oss.

Behandlingsreaktioner

De vanligaste behandlingsreaktionerna är ömhet i kroppen och trötthet. Det är därför bra om man undviker allt som gör ont de första dagarna.

Om jag har fått ont ska jag uppsöka LöparAkuten direkt?

Att uppsöka oss direkt är att föredra. Du kan då få bättre och snabbare resultat vilket minskar antalet behandlingstillfällen och besparar Dig lidande, tid och pengar.

Boka tid nu!

LöparAkuten, Dalagatan 23 (T-bana Odenplan, uppgång Västmannagatan/Karlbergsvägen), 113 24 Stockholm