fbpx

Löparknä behandling i Stockholm

Löparknä

Om spänningen i ITB (iliotibialbandet = ett tjockt bindvävsstråk på utsida lår) ökar pga spänningar i höft- eller sätesmuskler så behöver man först ta reda på varför dessa är spända. Spänningarna kan bero på att någon muskel är svag. Det kan också bero på nedsatt rörlighet i bäckenleder vilket i sin tur kan påverka muskelfunktionen.

Om orsaken är problem med bäckenleden så behöver rörligheten i dessa återställas (ofta genom manipulation). Om orsaken är svaghet så behöver dessa muskler stärkas. Om spänningen beror på fotproblem så behöver rörligheten i fotens leder också åtgärdas (ofta genom manipulation) följt av styrketräning för fotmusklerna.

När man Googlar på behandling av Löparknä så är vanliga råd att stretcha ITB. Även att använda foamroller för att mjuka upp ITB. Studier (Chaudry 2008, Falvey 2010) har dock visat att det är omöjligt att töja på ITB. Det gäller för övrigt plantarfascian under foten också. De effekter som upplevs vid användande av dessa tekniker bygger alltså inte på att man lyckats töja på ITB utan troligen någon form av reflexmässig förändring av vävnad (Chaudry 2008).

Chaudhry, H., Schleip, R., Ji, Z., Bukiet, B., Maney, M., Findley, T., Three-dimensional mathematical model for deformation of human fasciae in manual therapy, J. Am. Osteopath. Assoc., 108 (2008) 379-390

Falvey, E.C., Clark, R.A., Franklyn-Miller, A., Bryant, A.L., Briggs, C., McCrory, P.R., Iliotibial band syndrome: an examination of the evidence behind a number of treatment options, Scand. J. Med. Sci. Sports, 20 (2010) 580-587

LöparAkuten, Dalagatan 23 (T-bana Odenplan, uppgång Västmannagatan/Karlbergsvägen), 113 24 Stockholm