fbpx

EMtransform studie

Bakgrund

48-årig kvinna med en aktiv livsstil. Hon har även ett aktivt yrke som fysioterapeut. Opererades med microfrakturering av broskskada i höger knä. Postoperativt ordinerades 8 veckors helbensortos samt avlastning med kryckor (stegmarkering). Ortosen var låst (ingen rörelse i knäleden) under de två första veckorna, sedan öppen ortos under resterande 6 veckorna då hon fortsatte med kryckor och fick stegmarkera.

En första knäskada uppstod för 25 år sedan i fallskärmsolycka, där främre korsband avlöstes i höger knä. Ytterligare skador för tre respektive två år sedan, där knät översträcktes i landning vid hopp. Sannolikt uppstod broskskadan vid något av de senare tillfällena.

Under behandlingstiden följde patienten instruktionerna om hemträning (2 g/dag). Hemträningen innebar främst raka benlyft i flexion, abduktion, adduktion samt i extension. Efter ca 4 v i ortosbehandlingen fick hon även komplettera med lättare cykling samt roddmaskin utan belastning. Hon kom även att utföra lättare leg extension med 2 kg vikt.

Patientens egen målsättning är att återkomma till motionslöpning 2-3 ggr/v samt SUP-paddling. Den primära målsättningen med operationen var att minska på upphakningar som broskskadan föranledde samt att eventuellt fördröja en knäprotes-operation i framtiden.

Behandling

Patienten behandlades med High-Intensity Focused ElectroMagnetic stimulation (HIFEM) på framsida lår på det opererade benet. Behandlingen utfördes med en applikator i 20 minuter två gånger i veckan under sju veckor. Intensiteten höjdes kontinuerligt från noll till patientens toleransnivå vid varje behandling. Vid samtliga behandlingar så nåddes max intensitet (stimulering med 7 Tesla).

Utvärdering

Lårets omkrets mättes 5 respektive 10cm ovanför knäskålen före första behandlingen (dag 8 efter operationen), efter 4 veckor och dagen efter avslutad behandlingsserie.

Vid en långvarig immobilisering och avlastning av knät så sker en kraftig minskning av muskulaturen på framsida lår. I detta fall har det kunnat undvikas. Behandlingen har hjälpt patienten att bevara sin muskulatur och styrka och därmed korta ner rehabiliteringstiden.

Patientens egen beskrivning av behandlingen

Upplevelsen med EMtransform var absolut störst direkt efter behandlingarna. Vid första tillfället släppte molvärken som jag behövt ta Alvedon för. Efter starten med behandlingarna behövde jag bara Alvedon till natten vid enstaka tillfällen. Även den största knäsvullnaden släppte vid första behandlingstillfället. Rörligheten i knät återkom lite mer för varje gång efter behandlingarna.

Effekten med ökad rörlighet, minskad svullnad och minskad värk höll i sig 2-3 dagar. Det gick också lättare att jobba med hemövningarna efter varje behandling. När det var dags för mig att börja prova roddmaskin och att cykla, så fanns där muskel som kunde ta i, och rörligheten upplevde jag inte som så stort besvär. När det var dags att släppa ortosen och ta full belastning på benet, så gick det ganska lätt att hitta den rätta aktiveringen i låret.