fbpx

Idrottsskador

På LöparAkuten kan du få hjälp med idrottsskador såsom

Hos LöparAkuten är du i goda händer!

På LöparAkuten strävar vi alltid efter att behandla orsaken till Ditt lidande och inte bara behandla symptom. Händerna är våra viktigaste redskap i både undersökning och behandling av Dina besvär. LöparAkutens sjukgymnast och naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsstörningar och smärtor i leder, nerver, muskler, senor och fascia.

Behandlingens syfte är att avlägsna de hinder som stör självläkningen genom att återställa normal ledrörlighet i alla leder och återskapa möjlighet till normal funktion i kroppen. Vi vill påverka kroppen åt rätt håll, men inte mer, och sedan låta den läka. Det uppnås genom våra behandlingsmetoder såsom manipulation (huvudsakligen med så kallad Dropp-teknik), normalisering av uppreglerade skyddsreflexer, Nervmobilisering och Akupunkt Terapi

Människokroppen är unik

Kroppen fungerar som en helhet, därför undersöker och behandlar vi hela kroppen baserat på vår metod, oavsett var smärtan finns.

Innan behandlingen startar så lyssnar vi noga på vad du söker för (dina symtom). Olika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta kontraindikationer till behandling.

Allt journalförs enligt gällande lagar och förordningar. Som alla legitimerade vårdgivare lyder vi under tystnadsplikten. LöparAkuten har patientförsäkring.

Dagens krävande samhälle

Dagens samhälle medför mer stress än någonsin tidigare, där vi får allt svårare att koppla bort arbetet och få en lugn stund för oss själva. Vi skall hinna med barn, hem och fritid i vårt tidsschema. Det hela kryddat med en dos prestationsångest och jakt på prestige som vi känner att samhället kräver av oss. Kroppen härdar ut så länge den kan, men tvingas kompensera med olika störningar i form av olika besvär. En dag kommer den dock att säga ifrån och då är det hög tid att söka hjälp. Stress är sällan ensam orsak till smärtor och besvär, men kan vara en kraftigt bidragande orsak. Vår kropp behöver också näringsrik kost på fasta tidpunkter, regelbunden fysisk aktivitet och god sömn. Ju snabbare Du söker hjälp desto snabbare blir Du av med Dina symtom! På LöparAkuten får Du snabb hjälp med dina idrottskador!

LöparAkuten, Dalagatan 23 (T-bana Odenplan, uppgång Västmannagatan/Karlbergsvägen), 113 24 Stockholm